Home » Ośrodek » Kadra

Kadra

Paulina Rozmarynowska

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz szkołę podyplomową – Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Aktualnie nadal podnosi swoje kwalifikacje i odbywa szkolenie w psychoterapii zorientowanej analitycznie. Dba o swój rozwój uczestnicząc we własnej analizie grupowej oraz superwizjach pracy klinicznej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, głównie w programach długoterminowych. Prowadzi także indywidualną psychoterapię w nurcie analitycznym z osobami w kryzysach, z zaburzeniami osobowości lub depresją.

Zainteresowania: nauki humanistyczne, motoryzacja – w szczególności jednoślady, wycieczki piesze i górskie, fotografia.


Anna Pietrzak

mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie w specjalności psychologia kliniczna i psychoterapia.

Praktykę odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych oraz Ośrodku Terapii Uzależnień na Oddziale Dziennym „Biały Domek”.

Od 2020 roku pracuje z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, leków oraz hazardu w warunkach terapii grupowej oraz indywidualnie.

Zainteresowania: dobre kino i książka – psychologiczne, thrillery, komedie, biografie i pamiętniki.


Mateusz Puchowski

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydziale Pedagogiki, specjalizacja resocjalizacja.

Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie). Od kilkunastu lat pracuje z uzależnionymi w ośrodkach terapii i przychodniach.

Zajmuje się także psychoterapią indywidualną, profilaktyką zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz uzależnieniami behawioralnymi (przeprowadził ponad 1000 godzin warsztatów).

Zainteresowania: dobre kino i dobra kuchnia.


Jacek Krzyszkowski

psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Studium Terapii Uzależnień - Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych). Ukończone szkolenia z różnych podejść terapeutycznych (poznawczo-behawioralnej w profilaktyce i terapii uzależnień oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR.)

Posiada doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową uzależnień. Pracuje także z osobami współuzależnionymi.

Zainteresowania: podróże – piesze wędrówki po parkach krajobrazowych i narodowych w Polsce, sporty motorowe - żużel, wyścigi samochodowe Formuła 1.


Robert Mazurkiewicz

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, na wydziale Pedagogiki.

Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień (Polskie Towarzystwo Społeczności Terapeutycznych).

Od 20 lat pracuje w ośrodkach stacjonarnych, ambulatoriach i programach postrehabilitacyjnych. Jest również certyfikowanym realizatorem programu ,,FreD goes net” prowadzonym w duchu dialogu motywującego, a także specjalistą w Akademii Świadomego Rodzica przy Fundacji EY w Warszawie. Od wielu lat prowadzi szkolenia i jest prelegentem na konferencjach o tematyce uzależnień.

Czas wolny uwielbia spędzać ze swoją rodziną w sposób aktywny i na sportowo.


Maria Kazanowska

Ordynator Ośrodka w Czarnym Lesie, lekarz, specjalista psychiatra.


Ewa Chechłacz

pielęgniarka z wieloletnim stażem