Home » Terapia » Etapy leczenia - ramowy plan, etapy pobytu pacjenta w ośrodku

Etapy leczenia - ramowy plan, etapy pobytu pacjenta w ośrodku

Program merytoryczny placówki zakłada istnienie trzech etapów leczenia, którym przypisane są różne prawa i obowiązki pacjenta.
W zależności od etapu pacjenci uczestnicząw różnych zajęciach grupowych. W pierwszym etapie leczenia pacjent integruje się
z grupą, uczy się otwartej i bezpośredniej komunikacji, rozpoczyna pracę nad zwiększeniem wglądu w siebie, w świat uczuć, emocji, potrzeb. Przede wszystkim jednak psychoterapia koncentruje się na wzmocnieniu motywacji do podjęcia trzeźwego życia oraz na przejmowaniu przez pacjenta odpowiedzialności za swoje leczenie.

W trakcie drugiego etapu leczenia pacjent kontynuuje pracę terapeutyczną rozpoczętą w poprzednim etapie oraz analizuje straty związane z zażywaniem narkotyków i piciem alkoholu, sporządza mapę wyzwalaczy, uczy się sposobów radzenia sobie z objawami choroby, poznaje mechanizmy uzależnienia oraz nabywa umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z nimi. W tym etapie pacjent rozpoczyna pracę terapeutyczną z rodziną.

Ostatni etap leczenia poświęcony jest budowaniu tożsamości osoby trzeźwej, nauce celowego i strategicznego myślenia oraz na przygotowaniu się do życia poza ośrodkiem.

zobacz szczegóły kolejnych etapów terapii