Home » Terapia » Plan dnia

Plan dnia

Dzień powszedni - poza wtorkiem (społeczność planowa)

7:15 - 7:30 wspólny spacer poranny

8:00

-

8:30 śniadanie

8:30 - 9:00 odprawa poranna

9:00 - 11:30 ergoterapia

11:30 - 12:00 II śniadanie

12:00 - 12:15 zajęcia integracyjne - wiadomości TV

12:15 - 14:30 zajęcia terapeutyczne - ergoterapia,
grupy psychoterapeutyczne,
zajęcia integracyjne

14:30 - 15:00 obiad

15:00 - 16:00 czas wolny pacjentów

16:00 - 18:00 zajęcia terapeutyczne
grupy psychoterapeutyczne

18:00 - 19:00 czas wolny pacjentów

19:00 - 19:30 kolacja

20:00 -   spotkania wieczorne, bilans dnia

23:00 -   cisza nocna

Sobota

8:15 - 8:30 rozruch
(spacer, zajęcia sportowe w siłowni)

9:00

-

9:30 śniadanie

9:30 - 10:00 odprawa

10:00 - 11:30 ergoterapia

11:30 - 12:00 II śniadanie

12:00 - 14:30 zajęcia integracyjne

14:30 - 15:00 obiad

15:00 - 16:00 czas wolny pacjentów

16:00 - 18:00 grupa psychoterapeutyczna

18:00 - 19:00 czas wolny pacjentów

19:00 - 19:30 kolacja

19:30 - 24:00 czas wolny pacjentów

24:00 -   cisza nocna

 

Niedziela
(organizowana przez pacjentów po ustaleniu z kadrą)

9:30 - 10:00 śniadanie

14:30

-

15:00 obiad

19:00 - 19:30 kolacja

20:00 - 23:00 zajęcia terapeutyczne - bilans, społeczność

23:00 - cisza nocna