Home » Terapia » Program terapii

Program terapii

Program ośrodka został skonstuowany w oparciu o ideę społeczności terapeutycznej, którą postrzegamy zarówno jako tworzenie środowiska leczniczego, jak i jako skuteczne i efektywne narzędzie pracy terapeutycznej. W związku ze złożonością i wieloaspektownością uzależnienia w swojej pracy terapeutycznej odwołujemy się do różnych koncepcji teoretycznych: głównie podejścia behawioralno-poznawczego oraz systemowej pracy z rodziną.

Zgodnie z modelem Minnesota widzimy uzależnienie jako chorobę charakteryzującą się określonymi objawami, psychologicznymi mechanizmami i nawrotami.