Home » Terapia » Dla kogo terapia - kto może korzystać z terapii

Dla kogo terapia - kto może korzystać z terapii

Z terapii mogą korzystać osoby pełnoletnie uzależnione od substancji psychoaktywnych. Społeczność terapeutyczna liczy ok. 25 osób. Program psychoterapeutyczny w ośrodku trwa 6 miesięcy. Po ukończeniu terapii pacjenci mają możliwość korzystania z mieszkań readaptacyjnych na terenie Warszawy - ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem "Pomoc Socjalna" i placówkami proponującymi program postrehabilitacyjny w postaci mieszkań hostelowych.

Mamy również program psychoterapeutyczny dla osób w nawrocie choroby uzależnienia. Program trwa 4 m-ce.