Home » Uzależnienia » Co to jest uzależnienie

Co to jest uzależnienie

Intrygująca jest natura choroby uzależnienia. Wydaje się , że w uzależnieniu zostaje przekierowany kierunek działania instynktu samozachowawczego. U zdrowych, nieuzależnionych ludzi ten podstawowy instynkt działa w celu ochrony życia.

U osoby uzależnionej instynkt wydaje się chronić ale nie człowieka tylko chorobę uzależnienia. Innymi słowy zostaje zmieniony sposób postrzegania i przeżywania świata, siebie i ludzi, wyraźnej zmianie ulega sposób myślenia, wszystko po to aby osoba uzależniona, która używając różnych substancji psychoaktywnych, ryzykuje swoim życiem nie dostrzegała tego faktu i kontynuowała zażywanie. Aby tak się mogło dziać u osoby uzależnionej obserwujemy działanie tzw. psychologicznych mechanizmów, ukierunkowanych na ochronę choroby uzależnienia. Często uzależnienie porównuje się do silnej, toksycznej miłości, którą uzależnieni chronią i pielęgnują wbrew całemu światu. Uzależnieni postrzegają swoją chorobę magicznie i irracjonalnie, przestają funkcjonować w realnym świecie i coraz bardziej pogrążają się w destrukcyjnej niewoli.

W zasadzie ludzie uzależniają się nie od określonych substancji psychoaktywnych lecz od stanu odurzenia, stanu nietrzeźwości. Innymi słowy nie uzależniamy się od proszku, cieczy tylko od tego co pod wpływem tych substancji się z nami dzieje, co przeżywamy, w jakim stanie się znajdujemy. Niemniej jednak w celach porządkowych przedstawimy najpopularniejsze grupy substancji psychoaktywnych.