Home » Uzależnienia » Uzależnienie od kokainy

Uzależnienie od kokainy

Kokaina to alkaloid otrzymywany z liści krzewu coca. Podobnie jak amfetaminy należy do grupy substancji psychoaktywnych działających stymulująco i silnie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. W zasadzie występuje w postaci białego proszku.

Coraz popularniejsza wśród uzależnionych jest lotna forma kokainy z różnymi domieszkami – crack. Kokaina ma bardzo silny potencjał uzależniający. Głównie mówimy w jej przypadku o silnym uzależnieniu psychicznym. W trakcie zażywania kokainy degradacji ulega działanie niemalże wszystkich układów organizmu człowieka tj. układ oddechowy, nerwowy, pokarmowy, nerwowy, krwionośny. Kokaina z uwagi na szybki metabolizm w organizmie człowieka i co za tym idzie krótki czas działania, wymusza na osobach uzależnionych częste przyjmowanie kolejnych dawek w celu podtrzymania atrakcyjnego efektu. Przy odstawieniu kokainy obserwujemy również fizjologiczne objawy odstawienne. Są nimi znacznie obniżony nastrój, narastający niepokój aż po stany paniki, myśli samobójcze, bezsenność a następnie nadmiarowy sen, narastające rozdrażnienie, wzmożony apetyt. Kokaina ma również olbrzymi potencjał uaktywniania zaburzeń psychotycznych. Są to głównie urojenia o treści prześladowczej, omamy i iluzje, objawy depresyjne, apatie.

Zatem czemu przy tak wysokich kosztach kokaina jest atrakcyjna? Głównie z powodu wywoływania niewyobrażalnego poczucia wpływu i mocy. Osoby będące pod wpływem kokainy przeżywają wręcz euforyczny stan samozadowolenia, samozachwytu i poczucia pewności siebie. Wyostrzeniu podlega działanie zmysłów i percepcji. Pojawia się przyjemne, silne podniecenie seksualne i silna potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, który przeżywany jest jako szalenie atrakcyjny. W kontakcie z osobą będącą pod wpływem kokainy możemy doświadczać nasilającego się niepokoju. Jest ona silnie pobudzona, nieprzewidywalna często zachowuje się w sposób niebezpieczny dla siebie i dla innych z racji tego, że zostają zniesione jakiekolwiek hamulce i krytycyzm wobec własnych zachowań. Charakterystyczne są nienaturalnie rozszerzone źrenice, silne pobudzenie psychomotoryczne.