Home » Uzależnienia » Uzależnienie od leków

Uzależnienie od leków

Uzależnienie od leków potocznie określane jako lekomania, zależność lekowa. Uzależnienie od leków wywołuje stan fizyczny i psychiczny wynikający z interakcji leku z żywym organizmem człowieka. Lekomania najczęściej dotyczy leków przeciwbólowych, nasennych, uspokajających i dopingujących. W zasadzie mówi się o lekomanii jako o zjawisku wtórnym do pierwotnych zaburzeń głównie zaburzeń emocjonalnych, nerwicowych, psychotycznych lub jest spowodowana nadużywaniem tabletek w celu uśmierzenia bólu wynikającego z różnych zaburzeń somatycznych. Nadużywanie czy uzależnienie od leków powoduje zaburzenie prawidłowego funkcjonowania organizmu na poziomie somatycznym i psychicznym.

Lekomania ma jeden z najsilniejszych potencjałów uzależniających zarówno fizjologicznie jak i psychicznie. W przypadku szeregu leków obserwujemy zjawisko tolerancji. Najbardziej rozpowszechnione i najpopularniejsze są uzależnienia wynikające z przyjmowania już niemedycznych dawek leków z grupy benzodiazepin, barbituranów i leków przeciwbólowych. Szalenie często w celu wzmocnienia pożądanego efektu przyjmowanie leków łączone jest z piciem alkoholu.