Home » Ważne informacje » Zachowania i postawy sprzyjające leczeniu

Zachowania i postawy sprzyjające leczeniu

Zachowania i postawy sprzyjające leczeniu:

 • tolerancja dla cudzych poglądów, przeżyć czy doświadczeń, wzajemne słuchanie,
 • nawiązywanie relacji,
 • współpraca,
 • szczerość, bezinteresowność,
 • budowanie zaufania,
 • branie odpowiedzialności,
 • przestrzeganie zasad i umów,
 • posiadanie zasad,
 • mówienie o sobie,
 • konsekwencja,
 • proszenie o wsparcie (pomoc),
 • dawanie sobie prawa do błędu,
 • poznawanie siebie, akceptacja siebie (jako osoby uzależnionej),
 • uczciwość.