Home » Terapia » Cele terapii

Cele terapii

Podstawowe cele pracy terapeutycznej:

 1. Uzyskanie wiedzy na temat charakteru i przebiegu choroby uzależnienia.
 2. Zaakceptowanie własnego uzależnienia.
 3. Konfrontacja oraz rozbrojenie psychologicznych mechanizmów obronnych choroby.
 4. Uświadomienie sobie szkód spowodowanych przez uzależnienie.
 5. Zdobycie wiedzy i narzędzi niezbędnych do radzenia sobie z kryzysem, wyzwalaczami i nawrotami choroby.
 6. Zbudowanie własnej, wewnętrznej motywacji do leczenia i dalszego trzeźwego życia.
 7. Zdobycie umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za własne wybory i podejmowane decyzje.
 8. Zwiększenie wglądu w siebie, w świat włsnych uczuć, emocji oraz potrzeb.
 9. Zbudowanie nowej, trzeźwej tożsamości.
 10. Zrozumienie i poprawa relacji z innymi, w tym z najbliższymi.
 11. Nauka dojrzałego, odpowiedzialnego i satysfakcjonującego funkcjonowania poprzez:
  1. stworzenie realistycznego obrazu własnej osoby,
  2. naukę tworzenia dojrzałych, satysfakcjonujących relacji z innymi,
  3. naukę konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  4. naukę bezpiecznej realizacji własnych potrzeb,
  5. naukę celowego, strategicznego działania.
 12. Uświadomienie sobie konieczności dalszej psychoterapii po ukończeniu programu stacjonarnego.
 13. Do prowadzenie do utrzymania trwałej abstynencji po ukończeniu terapii.
 14. Dostarczenie wiedzy dotyczącej HIV/AIDS oraz zaszczepienie postawy prozdrowotnej.