Home » Uzależnienia » Uzależnienie od marihuany

Uzależnienie od marihuany

Marihuana to wysuszone kwiatostany żeńskich roślin konopi indyjskich lub siewnych. Główną substancją psychoaktywną w marihuanie jest THC czyli tetrahydrokannabinol oraz inne kannabinoidy. Obecnie obserwujemy również zalew rynku narkotykowego syntetycznie otrzymywanym THC – wszelkiego rodzaje dopalacze. Marihuana jest często łączona z alkoholem w celu znacznego wzmocnienia efektu euforyzującego. Najczęściej spotykane i zażywane postaci marihuany to olej haszyszowy, haszysz. Syntetyczne THC najczęściej występuje w formie tabletek i pastylek. Natomiast marihuana wyglądem przypomina zasuszoną natkę pietruszki o charakterystycznym, lekko duszącym, słodkawym zapachu. Haszysz występuje najczęściej w postaci brązowych lub czarnych kostek, bryłek, kulek.

W przypadku marihuany w zasadzie nie mówi się o występowaniu objawów uzależnienia fizycznego, choć ostatnie badania w tym obszarze wydają się podważać tę tezę. Marihuana ma natomiast silny potencjał uzależnienia psychicznego. Badania potwierdzają występowanie u osób uzależnionych od marihuany cech zespołu apatyczno-abulicznego. Zatem osoby, które są uzależnione od marihuany są zobojętniałe, w wyraźnie narastającej bierności, odrealnieniu, braku zainteresowań. Niektórzy nieco slangowo określają ten stan jako swoistą filozofię na życie „tumiwisizmu”. W przypadku marihuany obserwujemy również spory potencjał psychotyczny – omamy, pseudoomamy, gonitwy myśli, depersonalizacje, urojenia prześladowcze, zaburzenia adekwatnej percepcji ciała, przymglenia świadomości, narastający momentami do stanów paniki, lęk i niepokój. Marihuana jest bodaj najbardziej kontrowersyjnym narkotykiem. Jest mnóstwo osób, które podkreślają i udowadniają jej mniejszą szkodliwość.

I zapewne w jej przypadku trudno jest o łatwą i jednoznaczną odpowiedź jednak z praktyki pracy z osobami uzależnionymi wynika, że niemalże 99% spośród nich swoją drogę uzależnienia rozpoczynało właśnie od marihuany.

Czemu jest atrakcyjna? Osoby palące marihuanę mówią o przyjemnym poczuciu lekkości, euforii, lepszym samopoczuciu z samym sobą i z innymi ludźmi. Ogarnia palących poczucie przyjemnego rozluźnienia, radości. Zmianie ulega percepcja czasu, który płynie wolno lub jak by stanął i odległości. Wyostrzeniu podlega działanie naszych zmysłów – można widzieć dźwięki i słyszeć kolory. Wszystko płynie przyjemnie, spokojnie, jakoś w zwolnionym tempie, przy ogólnej wesołości i przyjaźni. Niektórzy mówią o czterech charakterystycznych fazach, okresach działania marihuany przeplatanymi fazami spokoju i błogości: faza euforii i wielomówności, faza nadwrażliwości zmysłów (tu często napady panicznego lęku), faza ekstatyczna (odkrywanie sensu i istoty wszechrzeczy), faza snu i przebudzenia. Dla osób trzeźwych osoby pod wpływem marihuany często wydają się być dziwne, są trudne do zrozumienia, ponieważ wygłaszają pseudointelektualne wręcz dziwaczne treści. Wydają się być w swoim i tylko przez siebie zrozumiałym świecie, który jest kompletnie irracjonalny i rządzi się swoimi pozbawionymi logiki prawami.

Często przez osoby trzeźwe osoba uzależniona od marihuany postrzegana jest jako nieambitna wręcz nudna, lekceważąca wszystkich i wszystko, niesłowna.