Home » Ośrodek » Kadra

Kadra

Paulina Rozmarynowska

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz szkołę podyplomową – Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Aktualnie nadal podnosi swoje kwalifikacje i odbywa szkolenie w psychoterapii zorientowanej analitycznie. Dba o swój rozwój uczestnicząc we własnej analizie grupowej oraz superwizjach pracy klinicznej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, głównie w programach długoterminowych. Prowadzi także indywidualną psychoterapię w nurcie analitycznym z osobami w kryzysach, z zaburzeniami osobowości lub depresją.

Zainteresowania: nauki humanistyczne, motoryzacja – w szczególności jednoślady, wycieczki piesze i górskie, fotografia.


Anna Pietrzak

mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie w specjalności psychologia kliniczna i psychoterapia.

Praktykę odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych oraz Ośrodku Terapii Uzależnień na Oddziale Dziennym „Biały Domek”.

Od 2020 roku pracuje z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, leków oraz hazardu w warunkach terapii grupowej oraz indywidualnie.

Zainteresowania: dobre kino i książka – psychologiczne, thrillery, komedie, biografie i pamiętniki.


Aleksandra Pigoń

mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła studia magisterskie kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Radboud University Nijmegen w Niderlandach. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych – Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia. Stale podnosi swoje kompetencje dokształcając się poprzez udział w konferencjach psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Zainteresowania: obróbka i renowacja mebli, uprawa kwiatów, malowanie akwarelą i robienie kolaży, sztuka obserwacji komunikacji niewerbalnej, seksuologia, socjologia płci, mindfulness.


Katarzyna Lewandowska

mgr psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim - specjalność psychologia kliniczna i zdrowia. Odbywała praktyki w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi na Oddziale Podwójnych Diagnoz.

Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi w formie ambulatoryjnej, stacjonarnej jak również readaptacji w warunkach hostelu.

Zainteresowania: podróże, kuchnia wegańska, sporty wodne, literatura rosyjska, horrory.


Mateusz Puchowski

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydziale Pedagogiki, specjalizacja resocjalizacja.

Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie). Od kilkunastu lat pracuje z uzależnionymi w ośrodkach terapii i przychodniach.

Zajmuje się także psychoterapią indywidualną, profilaktyką zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz uzależnieniami behawioralnymi (przeprowadził ponad 1000 godzin warsztatów).

Zainteresowania: dobre kino i dobra kuchnia.


Magdalena Waczyńska

Ordynator Ośrodka w Czarnym Lesie, lekarz, specjalista psychiatra

Ewa Chechłacz

pielęgniarka z wieloletnim stażem